ראשון לציון 7535312

מענה אנושי 24/7

בית NCR רעננה

המזמין הפניקס חב' לביטוח

חדירות מים

איטום מלא

איטום בית NCR רעננה

בניין משרדים חדש שסבל מחדירות מים רבות במוקדים רבים באזור הפתחים. על מנת להבין את מכלול הבעיות, ביצענו בדיקות המטרה יסודיות, לאחר ניתוח הממצאים אפיינו את מפרט העבודה, ביצענו דוגמא וחזרנו וביצענו בדיקת המטרה. מורכבות העבודה נבעה מכך שהכשלים היו רבים ומסוגים שונים ובעיקר: חדירות מים מהמשקופים 'העיוורים', ממסגרות האלומיניום מהכנפיים והקבועים.

הפתרון כלל איטום מלא של מלוא 'הגליף', איטום מסגרות האלומיניום, החלפת פרזול כנפיים (על מנת לשפר איטום) החלפת אטמים בכנפיים ובמשקופים ועוד.

מזמין העבודה: הפניקס חב' לביטוח

פיקוח: איטר הנדסה