ראשון לציון 7535312

מענה אנושי 24/7

מתחם הבימה, תל אביב

המזמין חניוני אחוזת חוף

זיגוג זכוכית 'גמבו'

פירוק זכוכית שבורה

זיגוג זכוכית 'ג'מבו'

הזכוכית השבורה שאותה החלפנו, ממוקמת מעל הדרגנועים המובילים לחניון, נפילתה בעת הפירוק, היה גורם להשבתם ולנזק קשה לדרגנועים.


מידות הזכוכית החריגות כ- 9 מ"ר ומשקלה הגבוה- מעל 560 ק"ג, חייב לרתום גם את פינות הזכוכית כדי להפחית מכפף הזכוכית בעת ההנפה.


עבודה זו, משכה באופן טבעי, את תשומת הלב של העוברים והשבים.