ראשון לציון 7535312

מענה אנושי 24/7

משרד החקלאות - חוות גילת

מזמין: אפיק-טק

חידוש תפרי איטום

קיר מסך - אורקיע

משרד החקלאות - חוות גילת

מרכז חקלאי חוות גילת (אופקים) – המדובר במבנה משרדים ייחודי שבמרכזו גוף ביצתי מזכוכית המדמה גרעין דגן. התכנון הייחודי יוצר קיר מסך המשמש גם כאורקיע. מדובר בקיר מסך סטרקטורלי שברבות השנים תפרי האיטום התייבשו ונסדקו. לאור המצב הוחלט לחדש את כלל תפרי האיטום ובכלל זה את ממשק קיר המסך/קיר אבן. – תפר זה משני צידי המבנה, התגלה כבעייתי ביותר לחידוש מפאת המרווח הצר שנותר בין קיר מסך לקיר האבן.

מזמין: אפיק-טק